30 lipiec 2023 – Pomoc dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku

W dniu 30 lipca odwiedziliśmy Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku gdzie przekazaliśmy dary o wartości 3861,85 zł

Rozliczenie darów: